Trang chủ SGTVT Tin Hoạt Động Sở

      Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-SGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu về kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019, từ ngày 19/8 đến ngày 20/8/2019, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) Sở GTVT do đồng chí Mai Khắc Phượng – Phó Giám đốc Sở làm trường đoàn kiểm tra công tác tại các phòng: Quản lý Vận tải – Phương tiện và Người lái, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Sở và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu.

      Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ công trực tuyến còn thấp, việc sử dụng thư công vụ trong hoạt động công tác chuyên môn của một số viên chức chưa được thường xuyên. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức chưa được tốt. Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của một số công chức, người lao động còn hạn chế.

      Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra CCHC Sở đề nghị trong thời gian tới các phòng, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên tuyền CCHC, Tổ chức quán triệt đến công chức, viên chức trong đơn vị nêu cao tinh thần thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

                                                                                                                                                                                                                                                                         GTVT

Tin liên quan

Sở Giao thông vận Tải Lai Châu: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng và sử dụng ứng dụng Bluezone(06/08/2020 3:38:40 CH)

Sở GTVT Lai Châu thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona (nCoV)(03/02/2020 1:27:27 CH)

Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, bình xét khen thưởng năm 2019.(24/12/2019 9:23:13 SA)

Kiểm tra công tác CCHC tại một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở GTVT Lai Châu(12/02/2020 1:55:29 CH)

Ban Chỉ huy quân sự Sở Giao thông vận tải Lai Châu huấn luyện chiến sỹ Dân quân tự vệ nòng cốt năm 2017(05/06/2017 9:56:09 SA)

10208 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169