Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 08/QĐ-BQL Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 4 06/01/2021
2 11/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 8 05/01/2021
3 1366/QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu, chi quản lý dự án năm 2020 4 28/12/2020
4 524/QĐ-SGTVT V/v thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 7 23/12/2020
5 2030/SGTVT-VP V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 5 21/12/2020
6 1966/SGTVT-QLVT Vv tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 5 08/12/2020
7 06/2020/TT-BNV THÔNG TƯ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 2 02/12/2020
8 138/2020/NĐ-CP Nghị Định 138/2020NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 4 27/11/2020
9 1907/BC-SGTVT Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 22 27/11/2020
10 1870/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 4 23/11/2020
11 1627/SGTVT-VP Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 9 14/10/2020
12 2252/UBND-VX V/v triển khai Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 2 12/10/2020
13 119/2020/NĐ-VP nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 4 07/10/2020
14 1536/BC-SGTVT Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 10 29/09/2020
15 1510/KH-SGTVT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 6 28/09/2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169