Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 45KH-SGTVT Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 2 11/01/2023
2 2119/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 1 15/12/2022
3 1651/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe khách tỉnh Lai Châu 1 14/12/2022
4 1650/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu 14/12/2022
5 484/QĐ-SGTVT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2022 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ 2 21/11/2022
6 1928/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 5 14/11/2022
7 1921/KH-SGTVT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 3 11/11/2022
8 1899/KH-SGTVT Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Giao thông vận tải 1 10/11/2022
9 1606/KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 2 27/09/2022
10 1614/KH-SGTVT Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 15 27/09/2022
11 1612/KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 2 27/09/2022
12 1582/KH-SGTVT Kế hoạch Tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2022 9 21/09/2022
13 397/QĐ-SGTVT công bố công khai dự toán ngan sách đia phương bổ sung năm 2022 3 21/09/2022
14 1549/BC-SGTVT Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022 2 16/09/2022
15 1430/KH-SGTVT KẾ HOẠCH phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 41 30/08/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169