Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 123/QĐ-SGTVT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 11 10/05/2019
2 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 3 01/04/2019
3 255/KH-SGTVT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở GTVT Lai Châu 20 29/03/2019
4 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 7 01/02/2019
5 27/KH-SGTVT Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở GTVT năm 2019 33 14/01/2019
6 28/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2019 36 14/01/2019
7 1718/QĐ-SGTVT CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 1 31/12/2018
8 1707/BC-SGTVT Báo cáo cải cách hành chính năm 2018 41 28/12/2018
9 1692/QĐ-SGTVT Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 42 27/12/2018
10 1614/QĐ-SGTVT Về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 15 17/12/2018
11 1557/TB-SGTVT Công bố công khai QUy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 73 07/12/2018
12 1529/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở GTVT Lai Châu 18 03/12/2018
13 1503/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu 10 30/11/2018
14 1481/SGTVT-VP Về việc chấn chỉnh khắc phục một số tồn tại trong việc thực hiện công tác CCHC nhà nước 13 26/11/2018
15 1485/KH-SGTVT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 16 26/11/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169