Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 792/KH-SGTVT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 150 26/07/2019
2 713/SGTVT-TTr đề nghị tuyên truyền sử dụng thiết bị Giám sát hành trình trên xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 15 12/07/2019
3 693/CT-SGTVT Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình: sửa chữa tăng cường mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km63-Km77/QL4D, tỉnh Lai Châu 21 08/07/2019
4 691/SGTVT-VP Về việc hưởng ứng Cuộc thi "tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019" 4 08/07/2019
5 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÁNG 6 NĂM 2019 1 05/07/2019
6 648/SGTVT-VP Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2019 14 25/06/2019
7 631/SGTVT-VP Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Trang TTĐT 11 21/06/2019
8 213QĐ-SGTVT CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 1 14/06/2019
9 536/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số cải cách hành chính) năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 29/05/2019
10 482/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 19 23/05/2019
11 428/SGTVT-KCHT Tham gia ý kiến dự thảo Quy định về phân cấp quản lý đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 14/05/2019
12 123/QĐ-SGTVT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 9 10/05/2019
13 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 1 01/04/2019
14 255/KH-SGTVT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở GTVT Lai Châu 15 29/03/2019
15 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 6 01/02/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169