Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1582/KH-SGTVT Kế hoạch Tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2022 1 21/09/2022
2 397/QĐ-SGTVT công bố công khai dự toán ngan sách đia phương bổ sung năm 2022 21/09/2022
3 1549/BC-SGTVT Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022 1 16/09/2022
4 1430/KH-SGTVT KẾ HOẠCH phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 7 30/08/2022
5 366/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 18 08/08/2022
6 365-QĐ-SGTVT Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 7 08/08/2022
7 1180/SGTVT-VP V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Quản trị và hành chính công 6 21/07/2022
8 1142/KH-SGTVT Kế hoạch thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức 7 12/07/2022
9 260/QĐ-SGTVT Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 9 11/07/2022
10 1088/SGTVT-VP V/v tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 6 05/07/2022
11 247/QĐ-SGTVT Quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch công tác của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 0222 9 02/06/2022
12 469KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 6 29/03/2022
13 430KH-SGTVT Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 2 28/03/2022
14 344/KH-SGTVT Chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 33 22/03/2022
15 396/KH-SGTVT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030. 11 21/03/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169