Lịch công tác của lãnh đạo Sở GTVT
(Tuần từ 05/04/2021 đến 11/04/2021)
Tuần
15
2021
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Thứ 3 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Thứ 4 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Dự họp tại UBND tỉnh
Thứ 5 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Thứ 6 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Dự họp tại UBND tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169