Lịch công tác của lãnh đạo Sở GTVT
(Tuần từ 22/03/2021 đến 28/03/2021)
Tuần
13
2021
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Họp Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Họp Hội Đồng Nhân Dân tỉnh
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Thứ 3 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Họp công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Thứ 4 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Thứ 5 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Thứ 6 Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Họp Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Họp Hội Đồng Nhân Dân tỉnh
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Họp công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đồng chí: Bùi Quang Vinh - Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Đồng chí: Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Đi công tác tại huyện Mường Tè Đi công tác tại huyện Mường Tè
Đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Đi công tác kiểm tra tuyến Đi công tác kiểm tra tuyến
Đồng chí: Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Đi công tác tại Hà Nội Đi công tác tại Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169