Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 177/KH-SGTVT Kế Hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở Giao thông vận tải năm 2020 19 21/02/2020
2 178/KH-SGTVT Kế Hoạch thực hiện chỉ thị số 05-TC/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 1 21/02/2020
3 68/KH-SGTVT Kế Hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020 12 17/01/2020
4 501/QĐ-SGTVT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020 31/12/2019
5 395/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 46 18/11/2019
6 392/QĐ-SGTVT Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 19 15/11/2019
7 382/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ XUNG BỔ XUNG NĂM 2019 2 05/11/2019
8 367/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ XUNG NĂM 2019 4 17/10/2019
9 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÁNG 9 NĂM 2019 1 02/10/2019
10 1117/KH-SGTVT Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 24 27/09/2019
11 1081/KH-SGTVT Thực hiện Kế hoạch số 1275/KH-SGTVT ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 34 20/09/2019
12 342/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở GTVT Lai Châu 52 20/09/2019
13 1062/SGTVT-TĐKT Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 2 17/09/2019
14 1046/KH-SGTVT Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2019 về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 16 13/09/2019
15 351/QĐSGTVT Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 16 03/09/2019

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải

Chấp thuận xây dựng công trình: Tuyến đập đầu mối trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng cầu Nậm Lằn tại Km06+173,73 trên đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Về việc lập danh sách lãnh đạo trực lễ 30/4 - 01/5/2021

Thông báo lịch sát hạch tháng 05.2021

Thông báo khai thác thành công tuyến Than Uyên, Nậm Nhùng đi Bắc Giang. Mạnh Tường

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021

V/v công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ GTVT

V/v thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến Than Uyên - Bắc Giang. Việt Anh

V/v hoàn thiện hồ sơ xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng cầu Nậm Lằn tại Km06+173,73 trên đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện lắp đặt camera trên xe và áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 trong lĩnh vực giao thông vận tải

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Sở Giao thông vận tải Lai Châu

Chấp thuận PA ĐBATGT khi thi công công trình Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km20-Km22 QL.12, tỉnh Lai Châu

893 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169