Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1464/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 10 23/11/2018
2 1426/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đăng kiểm; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Lai Châu 7 21/11/2018
3 1306/TB-SGTVT Thông báo về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia 8 31/10/2018
4 1291/KH-SGTVT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 38 29/10/2018
5 1271/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 10 12/10/2018
6 1136/SGTVT-KCHT lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, ban hành tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 151 03/10/2018
7 970/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2018 5 27/08/2018
8 01/KH-ĐKT Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 18 17/07/2018
9 719/BC-SGTVT Báo cáo tình hình thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công khắc phục sự cố sạt lở tại Km46+700 QL12, tỉnh Lai Châu 37 27/06/2018
10 709/BC-SGTVT Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 55 26/06/2018
11 705/BC-SGTVT Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến đường trung ương và địa phương do Sở Giao thông vận tải Lai Châu quản lý 43 25/06/2018
12 708/BC-SGTVT Báo cáo nhanh (lần 2) cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến đường trung ương và địa phương do Sở Giao thông vận tải Lai Châu quản lý 25 25/06/2018
13 669/QĐ-SGTVT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải Lai Châu năm 2018 49 13/06/2018
14 632/SGTVT-VP Chấn chỉnh việc thực hiện công tác CCHC nhà nước 33 06/06/2018
15 569/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT năm 2018 15 29/05/2018

Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19

TB Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (TNHH MTV Phương Nam Lai Châu)

TB Vv điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô (Công ty TNHH MTV Việt Anh LC)

Giấy phép thi công công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, thuộc Dự án thủy điện Nậm Lằn tại xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

GIẤY PHÉP THI CÔNGCông trình: Gói thầu số 06( xây lắp đoạn Km4-Km11), Gói thầu số 09(xây lắp đoạn Km15+300-Km18) Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 130(San Thàng- Thèn Sin-Mường So)

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

văn bản về việc cho tiếp tục tổ chức đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu

GIẤY PHÉP THI CÔNG Công trình:Đoạn tuyến nhánh từ Km31+296 đường Séo Lèng - Nậm Tăm đến khu mặt bằng Trung tâm xã Nậm Tăm

Vv thống nhất tăng tần suất tuyến BX TP Lai Châu - BX Tỉnh Bắc Giang

Thông báo đình chỉ khai thác chuyến (tuyến Lai Châu -Nậm Mạ)

TB đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công ( Công ty TNHH MTV Ngân Hà)

Vv đăng ký học hệ sơ cấp nghề khai thác vận tải đường bộ

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông công trình: thuộc Dự án thủy điện Nậm Lằn tại xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Thông báo điểm dừng đỗ tạm thời trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

930 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169