Triển khai thu phí dịch vụ đường bộ không dừng

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (có giá trị đến ngày 27/8/2022) 27R-000.52

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (có giá trị đến ngày 27/8/2022) 88R-004.07

Thông báo kế hoạch sát hạch tháng 08/2022

Thông báo Giấy phép KDVT, Phù hiệu do Sở GTVT Lai Châu cấp trong tháng 6/2022

V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ

Thông báo về việc cấp lại giấy chứng nhận xe máy chuyên dùng bị mất

CHẤP THUẬN: Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào ĐT.129 phía bên trái tại lý trình Km26+750 và đường Nậm Khao - Tà Tổng - Mường Nhé phía bên phải tại lý trình Km38+710 thuộc công trình Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn; Trạm kiểm lâm xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; Trạm kiểm lâm xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đường nhánh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống xói lở bờ suối Hoàng Hồ bảo vệ khu dân cứ và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ Đấu nối với Đường tỉnh 128 tại Km35+150(P)

Chấp thuận Xây dựng hạng mục công trình: Kè chống xói lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình từ Km52+980 - Km53+015, Đường tỉnh 128, huyện Sìn Hồ

Áp dụng tiêu chuẩn trong các dự án đâu tư xây dựng và bảo trì công trình giao thông đường bộ

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 01/8/2022)

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 27/7/2022)

Giấy phép thi công công trình: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 (hay đường Pắc Ma - Nậm Là), huyện Mường Tè

CHẤP THUẬN: Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công hạng mục: Xử lý hang Caster tại Km36+200/QL.4D thuộc công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai,BĐGT bước 1 trên QL.4D (Km16-Km88), QL.32 (Km335-Km297), QL.279 (Km167-Km202, QL.279D

1698 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169