Quyết định 112/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán chi NSNN (lần 1)

Vv triển khai thực hiện văn bản số 763/UBND-VX ngày 16/04/2020 của UBND tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Chấp thuận XD công trình đập đầu mối Thủy điện Nậm Xe 2/ĐT.130

Giấy phép thi công xây dựng công trình đường điện trên QL12 (Km52+920 – Km53+690)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km52+160 - Km52+920)

Thông báo triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 07/01/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km70+516 - Km70+997)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km8+520-Km9+475; Km8+300), QL4D (Km3+350)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên tuyến ĐT129_ĐT130_ĐT135_ĐT136

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân Sở Giao thông vận tải Lai Châu

VĂN BẢN 424/GPTC-SGTVT GIẤY PHÉP THI CÔNG: CPTC Mượn hành lang đoạn Km238+122 - Km238+871, Km239+126 - Km239+711 QL.4H

Thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì, cải thiện chỉ số cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 402/SGTVT-QLVT-PT&NL về việc hạn chế hoạt động vận tải hành khách để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

373 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169