TB Vv tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách coó định nội tỉnh bằng xe ô tô tuyến Lai Châu - Sì Lờ Lầu

GPTC CT xây dựng tuyến đường điện trên QL4D Km12+340, Km14+50, Km14+805, Km16+350, Km27+350 - Km27+380, Km33+950 - Km33+980

Vv thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuiyến Lào Cai - Than Uyên

Vv doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh ( Lai Châu- Lạng Sơn)

V/v điều chỉnh Hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối đường từ cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào QL.32 tại Km362+650 (T), tỉnh Lai Châu

Chấp thuận xây dựng tuyến cáp quang trên đường Nậm Khao - Tà Tổng - Mường Nhé (Km0 - Km39+980)

Thông báo Điều chỉnh Phương án hoạt động tuyến Quảng Ninh Lai Châu (Cái Rồng - TP.Lai Châu)

Chấp thuận XD nút giao đấu nối ra vào ĐT.127 tại Km31+398, Km31+505 (P)

Triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL4D Km12+340, Km14+50, Km14+805, Km16+350, Km27+350 - Km27+380, Km33+950 - Km33+980

VB trả lời Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại xăng dầu Bình Minh về việc đấu nối đường dẫn ra vào CHXD Km362+650 (T) QL32

GPTC CT Sửa chữa, cải tạo tuyến ống cấp nước sinh hoạt xã Khổng Lào Km16+00 - Km16+350, QL100

GPTC CT xây dựng tuyến đường điện trên QL4D (Km23+840 - Km24+449)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động Lai Châu - Mường Tè (Khánh Thủy)

Vv doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu )

519 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169