Thông báo lịch sát hạch tháng 4.2021

V/v cho phép hoạt động trở lại hoạt động vận chuyển hành khách Lai Châu đi Hải Dương

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021

GIẤY LƯU HÀNH XE QUÁ KHỔ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Trả lời Công ty TNHH MTV XD&TM Khánh Hưng về việc đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công ( Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu)

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông công trình: XD nút giao thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.279 tại Km169+773,2 (P) thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

V/v thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến Than Uyên - Bắc Giang

CHẤP THUẬN xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường dây điện 0,4kV trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km25+418 ÷ Km26+045 trên ĐT.130 và Km15+090 ÷ Km16+108 trên tuyến đường

CHẤP THUẬN Xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện, cáp ngầm, cáp quang trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km15+50 ÷ Km15+166 trên Quốc lộ 100; Km85+184; Km85+372; Km85+806; Km86+321 trên Quốc lộ 12; Km35+240 ÷ Km35+250; Km38+730 ÷ Km39+470 và tại Km39+753 trên Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu.

CHẤP THUẬN Xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km50+581 ÷ Km50+809 và từ Km50+854 ÷ Km50+937 trên Quốc lộ 4D; Km20+457 ÷ Km20+519; Km0+980; Km01+095 trên Quốc lộ 279D; và tại Km191+880 trên Quốc lộ 279, tỉnh Lai Châu.

Vv cho phép hoạt động trở lại hoạt động vận chuyển hành khách Lai Châu đi Quảng Ninh

Vv thống nhất bố xung lưu lượng tuyến TP Lai Châu đi bến xe Phía Bắc TP Vinh

báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô

thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Lai Châu - Bắc Giang. Mạnh Tường

1072 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169