Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1046/KH-SGTVT Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2019 về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 17 13/09/2019
2 351/QĐSGTVT Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 18 03/09/2019
3 913/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 16 12/08/2019
4 866/SGTVT-VP Về việc gửi báo cáo cải cách hành chính định kỳ 39 09/08/2019
5 806/SGTVT-TĐKT Phát động phong trào thi đua công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở 12 30/07/2019
6 799/KH-SGTVT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 9 29/07/2019
7 792/KH-SGTVT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 169 26/07/2019
8 713/SGTVT-TTr đề nghị tuyên truyền sử dụng thiết bị Giám sát hành trình trên xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 18 12/07/2019
9 693/CT-SGTVT Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình: sửa chữa tăng cường mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km63-Km77/QL4D, tỉnh Lai Châu 28 08/07/2019
10 691/SGTVT-VP Về việc hưởng ứng Cuộc thi "tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019" 9 08/07/2019
11 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÁNG 6 NĂM 2019 2 05/07/2019
12 648/SGTVT-VP Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2019 15 25/06/2019
13 631/SGTVT-VP Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Trang TTĐT 12 21/06/2019
14 213QĐ-SGTVT CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 2 14/06/2019
15 536/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số cải cách hành chính) năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 29/05/2019

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021

Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

CHẤP THUẬN Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km0 – Km14 trên QL.279D, tỉnh Lai Châu

VB trả lời Ban QLDA ĐTXD các CT Dân dụng và Công nghiệp về việc thi công đường ống cấp nước trên ĐT.127 (Lần 2)

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hoá đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu

Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Chấp hành việc kiểm soát người và phương tiện đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn

rà soát tình hình khắc phục các tồn tại của chủ đầu tư các công trình/dự án thủy điện được nêu trong Báo cáo số 548/BC-TCT ngày 09/4/2021của Đoàn công tác liên ngành

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải

GIẤY PHÉP THI CÔNG Công trình: Sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước trên QL.279, lý trình từ Km174+580 – Km174+730 (bên trái tuyến) tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Vv Tăng cường các biện pháp phòng, chóng dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải

VV tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

CPTC Công trình XD nút giao đấu nối ra vào ĐT.127 tại Km31+398, Km31+505 (P)

Thông báo phân tổ thực hiện đảm bảo giao thông phục vụ việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm ký 2021-2026 trên địa bàn tỉnh lai Châu

V/v xây dựng đường ống cấp nước trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đoạn Km24+300 – Km30+600, ĐT.127

1534 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169