Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 123/QĐ-SGTVT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 11 10/05/2019
2 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 3 01/04/2019
3 255/KH-SGTVT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở GTVT Lai Châu 20 29/03/2019
4 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 7 01/02/2019
5 27/KH-SGTVT Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở GTVT năm 2019 33 14/01/2019
6 28/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2019 36 14/01/2019
7 1718/QĐ-SGTVT CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 1 31/12/2018
8 1707/BC-SGTVT Báo cáo cải cách hành chính năm 2018 41 28/12/2018
9 1692/QĐ-SGTVT Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 42 27/12/2018
10 1614/QĐ-SGTVT Về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 15 17/12/2018
11 1557/TB-SGTVT Công bố công khai QUy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 73 07/12/2018
12 1529/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở GTVT Lai Châu 18 03/12/2018
13 1503/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu 10 30/11/2018
14 1481/SGTVT-VP Về việc chấn chỉnh khắc phục một số tồn tại trong việc thực hiện công tác CCHC nhà nước 13 26/11/2018
15 1485/KH-SGTVT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 16 26/11/2018

GIẤY LƯU HÀNH XE QUÁ KHỔ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Trả lời Công ty TNHH MTV XD&TM Khánh Hưng về việc đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ, phục vụ việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công ( Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu)

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông công trình: XD nút giao thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.279 tại Km169+773,2 (P) thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

V/v thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến Than Uyên - Bắc Giang

CHẤP THUẬN xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường dây điện 0,4kV trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km25+418 ÷ Km26+045 trên ĐT.130 và Km15+090 ÷ Km16+108 trên tuyến đường

CHẤP THUẬN Xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện, cáp ngầm, cáp quang trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km15+50 ÷ Km15+166 trên Quốc lộ 100; Km85+184; Km85+372; Km85+806; Km86+321 trên Quốc lộ 12; Km35+240 ÷ Km35+250; Km38+730 ÷ Km39+470 và tại Km39+753 trên Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu.

CHẤP THUẬN Xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km50+581 ÷ Km50+809 và từ Km50+854 ÷ Km50+937 trên Quốc lộ 4D; Km20+457 ÷ Km20+519; Km0+980; Km01+095 trên Quốc lộ 279D; và tại Km191+880 trên Quốc lộ 279, tỉnh Lai Châu.

Vv cho phép hoạt động trở lại hoạt động vận chuyển hành khách Lai Châu đi Quảng Ninh

Vv thống nhất bố xung lưu lượng tuyến TP Lai Châu đi bến xe Phía Bắc TP Vinh

báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô

thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Lai Châu - Bắc Giang. Mạnh Tường

thông báo lịch sát hạch tháng 3năm 2021

Vv thống nhất bổ sung lưu lượng tuyến TP Lai Châu đi bến xe Phía Bắc TP Vinh

883 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169