Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1677/KH-SGTVT Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo của Sở GTVT Lai Châu 8 30/09/2021
2 1648/TB-SGTVT Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021 15 28/09/2021
3 2943/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030 6 20/09/2021
4 1546/BC-SGTVT Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021 3 15/09/2021
5 1515-KH-SGTVT Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2021 5 10/09/2021
6 1514/SGTVT-VP V/v: đẩy mạnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3 10/09/2021
7 1452KH-SGTVT Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 4 01/09/2021
8 289/QĐ-SGTVT Công khai dự toán chi ngân sách địa phương giao bổ sung năm 2021 28 25/08/2021
9 1358/SGTVT-VP a V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 3 19/08/2021
10 02/2021/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 18 07/07/2021
11 03/2021/TT-BNV THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 7 29/06/2021
12 63/NQ-CP Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 4 29/06/2021
13 1046/TB-SGTVT Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp quý I năm 2021 6 29/06/2021
14 216/QĐ-SGTVT Quyết định bãi bỏ Quyết định số 849/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2017 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải và nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý 32 17/06/2021
15 102/QĐ-SGTVT Quyết đinh ban hành nội quy tiếp công dân tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 17 16/06/2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Giấy phép thi công Công trình: Xây dựng các nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào Đường tỉnh 132, bên phải tuyến tại Km4+480(P) và Km4+837(P) thuộc dự án công trình thủy điện Nậm Lụng, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ

GIẤY PHÉP THI CÔNG Công trình: Xây dựng hầm dẫn nước thuộc nhà máy thủy điện Nậm Pảng 2 tại Km327+023 QL.4H, thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

GPTC công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào ĐT.132 bên trái tuyến tại lý trình Km52+126(T) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy điện Vàng ma Chải 2, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ

Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

Thống báo Giấy phép KDVT, Phù hiệu do Sở GTVT Lai Châu cấp trong tháng 10/2022

Giấy phép thi công công trình: Hạng mục đường ống áp lực, đường dây 110kV thuộc công trình thuỷ điện Nậm Be 2 trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 32, địa phận tỉnh Lai Châu

Thông báo lịch sát hạch tháng 11/2022

QĐ thu hồi phương tiện vi phạm tốc độ

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 27/11/2022) 27R - 000.52

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 27/11/2022) 88R - 004.07

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào công trình tại Km32+850/QL.4D (P) và đấu nối ra công trình tại Km32+870/QL.4D (P) địa phận thành phố Lai Châu.

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động tuyến Lai Châu - Nậm Mạ. Việt Anh

Xây dựng gia cố đầu Chiron-1 tiếp giáp nền đường tại Km69+200 (TT) QL.4D, thuộc công trình Nhà máy thủy điện Chu Va 2, địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Thông báo lịch sát hạch tháng 10/2022

1798 người online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169