Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1426/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đăng kiểm; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Lai Châu 7 21/11/2018
2 1306/TB-SGTVT Thông báo về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia 8 31/10/2018
3 1291/KH-SGTVT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 38 29/10/2018
4 1271/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 7 12/10/2018
5 1136/SGTVT-KCHT lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, ban hành tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 101 03/10/2018
6 970/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2018 5 27/08/2018
7 01/KH-ĐKT Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 17 17/07/2018
8 719/BC-SGTVT Báo cáo tình hình thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công khắc phục sự cố sạt lở tại Km46+700 QL12, tỉnh Lai Châu 33 27/06/2018
9 709/BC-SGTVT Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 49 26/06/2018
10 705/BC-SGTVT Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến đường trung ương và địa phương do Sở Giao thông vận tải Lai Châu quản lý 42 25/06/2018
11 708/BC-SGTVT Báo cáo nhanh (lần 2) cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến đường trung ương và địa phương do Sở Giao thông vận tải Lai Châu quản lý 20 25/06/2018
12 669/QĐ-SGTVT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải Lai Châu năm 2018 42 13/06/2018
13 632/SGTVT-VP Chấn chỉnh việc thực hiện công tác CCHC nhà nước 31 06/06/2018
14 569/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT năm 2018 14 29/05/2018
15 578/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 7 29/05/2018

Văn bản 604/SGTVT-QLVT,PT-NL Về Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách

Thông báo số 553/TB-SGTVT đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Quyết định về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chấp thuận phương án ĐBATGT QL.279, QL.32 và ĐT.136 dự án đường nối cao tốc

Quyết định 112/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán chi NSNN (lần 1)

Vv triển khai thực hiện văn bản số 763/UBND-VX ngày 16/04/2020 của UBND tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Chấp thuận XD công trình đập đầu mối Thủy điện Nậm Xe 2/ĐT.130

Giấy phép thi công xây dựng công trình đường điện trên QL12 (Km52+920 – Km53+690)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km52+160 - Km52+920)

Thông báo triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 07/01/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km70+516 - Km70+997)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km8+520-Km9+475; Km8+300), QL4D (Km3+350)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên tuyến ĐT129_ĐT130_ĐT135_ĐT136

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân Sở Giao thông vận tải Lai Châu

478 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169