Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 395/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 45 18/11/2019
2 392/QĐ-SGTVT Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 11 15/11/2019
3 382/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ XUNG BỔ XUNG NĂM 2019 2 05/11/2019
4 367/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ XUNG NĂM 2019 3 17/10/2019
5 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÁNG 9 NĂM 2019 1 02/10/2019
6 1117/KH-SGTVT Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 18 27/09/2019
7 1081/KH-SGTVT Thực hiện Kế hoạch số 1275/KH-SGTVT ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 27 20/09/2019
8 342/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở GTVT Lai Châu 45 20/09/2019
9 1062/SGTVT-TĐKT Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 17/09/2019
10 1046/KH-SGTVT Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2019 về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 14 13/09/2019
11 351/QĐSGTVT Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 11 03/09/2019
12 913/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 13 12/08/2019
13 866/SGTVT-VP Về việc gửi báo cáo cải cách hành chính định kỳ 33 09/08/2019
14 806/SGTVT-TĐKT Phát động phong trào thi đua công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở 10 30/07/2019
15 799/KH-SGTVT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 5 29/07/2019

Vv doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô( Công ty Mạnh Tường)

VB hỏi ý kiến Hải Phòng cho Cty Mạnh Tường Than Uyên - Hải Phòng

Văn bản tuyên truyền thu phí không dừng

Thông báo khai thác thành công tuyến Lai Châu - Ka Lăng

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến tuyến Lai Châu - Mường Tè của Cty Việt Anh

Yêu cầu đeo khẩu trang tại bến xe, trên phương tiện vận chuyển hành khách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL4D (Km23+840 - Km24+449)

VB thông báo thành công tuyến Lai Châu - Mường Lay - Cty Phương Nam

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động tuyến Lai Châu - Sìn Hồ của Cty Thế Anh

Về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hỏi ý kiến Sở GTVT Quảng Ninh về điều chỉnh giờ xuất bến tuyến Lai Châu - Vân đồn của Cty Phương Nam

Vv doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến Lai Châu - Nậm Nhùn của Cty Việt Anh

CHẤP THUẬN Phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cầu Hữu nghị Việt - Trung Km0+00/QL.12, tỉnh Lai Châu

GPTC CT XD đường ống cấp nước tưới qua đường tại Km30+95 ĐT.128

518 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169