Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 247/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thốngquản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 02/06/2022
2 215/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2015của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 19/05/2022
3 469KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 10 29/03/2022
4 430KH-SGTVT Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 2 28/03/2022
5 344/KH-SGTVT Chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 36 22/03/2022
6 396/KH-SGTVT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030. 17 21/03/2022
7 360/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 16 15/03/2022
8 372/BC-SGTVT Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022 4 15/03/2022
9 03/2022/TT-BNV Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương 3 12/03/2022
10 287/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 4 04/03/2022
11 287/QĐ-UBND Phụ lục I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU 1 04/03/2022
12 287/QĐ-UBND Phụ lục II QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU 3 04/03/2022
13 247/KH-SGTVT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 14 23/02/2022
14 48/QĐ-SGTVT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở GTVT tỉnh Lai Châu 14 15/02/2022
15 202/KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 8 15/02/2022

GPTC công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào ĐT.132 bên trái tuyến tại lý trình Km52+126(T) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy điện Vàng ma Chải 2, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ

Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

Thống báo Giấy phép KDVT, Phù hiệu do Sở GTVT Lai Châu cấp trong tháng 10/2022

Giấy phép thi công công trình: Hạng mục đường ống áp lực, đường dây 110kV thuộc công trình thuỷ điện Nậm Be 2 trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 32, địa phận tỉnh Lai Châu

Thông báo lịch sát hạch tháng 11/2022

QĐ thu hồi phương tiện vi phạm tốc độ

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 27/11/2022) 27R - 000.52

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 27/11/2022) 88R - 004.07

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào công trình tại Km32+850/QL.4D (P) và đấu nối ra công trình tại Km32+870/QL.4D (P) địa phận thành phố Lai Châu.

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động tuyến Lai Châu - Nậm Mạ. Việt Anh

Xây dựng gia cố đầu Chiron-1 tiếp giáp nền đường tại Km69+200 (TT) QL.4D, thuộc công trình Nhà máy thủy điện Chu Va 2, địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Thông báo lịch sát hạch tháng 10/2022

Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 26/10/2022) 25H00028

Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

3295 người online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169