Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 185/KH-SGTVT Kế Hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2021 5 05/02/2021
2 Chương 421 công khai thự hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 3 10/01/2021
3 08/QĐ-BQL Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 23 06/01/2021
4 11/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 33 05/01/2021
5 10/QĐ-SGTVT Quyết Định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 24 05/01/2021
6 539/QĐ-SGTVT Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 5 31/12/2020
7 1366/QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu, chi quản lý dự án năm 2020 10 28/12/2020
8 524/QĐ-SGTVT V/v thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 13 23/12/2020
9 2030/SGTVT-VP V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 15 21/12/2020
10 1966/SGTVT-QLVT Vv tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 10 08/12/2020
11 06/2020/TT-BNV THÔNG TƯ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 29 02/12/2020
12 138/2020/NĐ-CP Nghị Định 138/2020NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 6 27/11/2020
13 1907/BC-SGTVT Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 56 27/11/2020
14 1870/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 22 23/11/2020
15 1627/SGTVT-VP Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 17 14/10/2020

Tiếp tục thực hiện lắp đặt camera trên xe theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo của Sở GTVT Lai Châu

TB Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Thông báo lịch sát hạch tháng 10.2021

TB Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Hượp tác xã vận tải Đồng Tâm)

Giấy phép thi công Công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống tuyến ống dịch vụ năm 2021, huyện Phong Thổ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ QL.12, lý trình: Km20+880÷ Km21+420, địa phận huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Triển khai phần mềm quản lý, khai báo di chuyển nội địa của lái xe, người đi cùng xe ô tô vận tải hàng hóa

Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021

Giấy phép thi công hạng mục công trình: Đập phụ dự án thủy điện Mường Kim 3 phía hạ lưu cầu Nậm Bốn trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.279 tại Km166+575, địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

CHẤP THUẬN Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào cửa hàng xăng dầu với QL.279 tại Km167+720(T), địa phận bản Chiềng Ban 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Giấy phép thi công Xây dựng đường hầm dẫn nước cắt qua đường bộ trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.279 tại Km167+954 và Km171+540, thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2021

V/v: đẩy mạnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

1525 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169