Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 348/QĐ-SGTVT Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 1 03/04/2020
2 430/TB-SGTVT Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân Sở Giao thông vận tải Lai Châu 01/04/2020
3 424/GPTC-SGTVT Giấy Phép Thi Công: CPTC Mượn hành lang đoạn Km238+122 - Km238+871, Km239+126 - Km239+711 QL.4H 6 01/04/2020
4 416/KH-SGTVT Kế Hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì, cải thiện chỉ số cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020 5 31/03/2020
5 422/SGTVT-QLVT-PT&NL Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 13 31/03/2020
6 402/SGTVT-QLVT-PT&NL Công văn 402/SGTVT-QLVT-PT&NL về việc hạn chế hoạt động vận tải hành khách để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 22 29/03/2020
7 389/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km334+852 – Km335+418 và Km334+754 – Km334+590, Km334+270 – Km334+540) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 6 26/03/2020
8 390/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km337+530 - Km337+570), QL279 (Km169+616 - Km168+871) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 4 26/03/2020
9 313/SGTVT-QL-PT&NL Về việc giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật GTĐB 11 13/03/2020
10 317/KH-SGTVT Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 6 13/03/2020
11 68/QĐ-SGTVT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai Sở Giao thông vận tải Lai Châu 5 12/03/2020
12 226/KH-SGTVT Kế Hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 2 28/02/2020
13 177/KH-SGTVT Kế Hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở Giao thông vận tải năm 2020 6 21/02/2020
14 178/KH-SGTVT Kế Hoạch thực hiện chỉ thị số 05-TC/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 21/02/2020
15 68/KH-SGTVT Kế Hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020 8 17/01/2020

TB Vv tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách coó định nội tỉnh bằng xe ô tô tuyến Lai Châu - Sì Lờ Lầu

GPTC CT xây dựng tuyến đường điện trên QL4D Km12+340, Km14+50, Km14+805, Km16+350, Km27+350 - Km27+380, Km33+950 - Km33+980

Vv thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuiyến Lào Cai - Than Uyên

Vv doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh ( Lai Châu- Lạng Sơn)

V/v điều chỉnh Hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối đường từ cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào QL.32 tại Km362+650 (T), tỉnh Lai Châu

Chấp thuận xây dựng tuyến cáp quang trên đường Nậm Khao - Tà Tổng - Mường Nhé (Km0 - Km39+980)

Thông báo Điều chỉnh Phương án hoạt động tuyến Quảng Ninh Lai Châu (Cái Rồng - TP.Lai Châu)

Chấp thuận XD nút giao đấu nối ra vào ĐT.127 tại Km31+398, Km31+505 (P)

Triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL4D Km12+340, Km14+50, Km14+805, Km16+350, Km27+350 - Km27+380, Km33+950 - Km33+980

VB trả lời Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại xăng dầu Bình Minh về việc đấu nối đường dẫn ra vào CHXD Km362+650 (T) QL32

GPTC CT Sửa chữa, cải tạo tuyến ống cấp nước sinh hoạt xã Khổng Lào Km16+00 - Km16+350, QL100

GPTC CT xây dựng tuyến đường điện trên QL4D (Km23+840 - Km24+449)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động Lai Châu - Mường Tè (Khánh Thủy)

Vv doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu )

530 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169