Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 317/KH-SGTVT Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 5 13/03/2020
2 68/QĐ-SGTVT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai Sở Giao thông vận tải Lai Châu 5 12/03/2020
3 226/KH-SGTVT Kế Hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 2 28/02/2020
4 177/KH-SGTVT Kế Hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở Giao thông vận tải năm 2020 3 21/02/2020
5 178/KH-SGTVT Kế Hoạch thực hiện chỉ thị số 05-TC/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 21/02/2020
6 68/KH-SGTVT Kế Hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020 3 17/01/2020
7 395/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 44 18/11/2019
8 392/QĐ-SGTVT Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 10 15/11/2019
9 382/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ XUNG BỔ XUNG NĂM 2019 2 05/11/2019
10 367/QĐ-SGTVT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ XUNG NĂM 2019 3 17/10/2019
11 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÁNG 9 NĂM 2019 1 02/10/2019
12 1117/KH-SGTVT Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 16 27/09/2019
13 1081/KH-SGTVT Thực hiện Kế hoạch số 1275/KH-SGTVT ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 10 20/09/2019
14 342/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở GTVT Lai Châu 33 20/09/2019
15 1062/SGTVT-TĐKT Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 17/09/2019

VĂN BẢN 424/GPTC-SGTVT GIẤY PHÉP THI CÔNG: CPTC Mượn hành lang đoạn Km238+122 - Km238+871, Km239+126 - Km239+711 QL.4H

Thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì, cải thiện chỉ số cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 402/SGTVT-QLVT-PT&NL về việc hạn chế hoạt động vận tải hành khách để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km334+852 – Km335+418 và Km334+754 – Km334+590, Km334+270 – Km334+540) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km337+530 - Km337+570), QL279 (Km169+616 - Km168+871) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

Giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật GTĐB

Kế Hoạch tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Thông Báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Kế Hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người đan đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở Giao thông vận tải năm 2020

Kế Hoạch thực hiện chỉ thị số 05-TC/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

Thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến Lai Châu - Thái Bình

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Tăng cường, theo dõi, kiểm tra và xử lý các phương tiện vi phạm trên hệ thống xử lý dữ liệu từ TBGSHT

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona (nCoV)

126 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169