Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 360/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 10 15/03/2022
2 372/BC-SGTVT Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022 1 15/03/2022
3 03/2022/TT-BNV Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương 2 12/03/2022
4 287/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 3 04/03/2022
5 287/QĐ-UBND Phụ lục I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU 04/03/2022
6 287/QĐ-UBND Phụ lục II QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU 04/03/2022
7 247/KH-SGTVT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 9 23/02/2022
8 48/QĐ-SGTVT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở GTVT tỉnh Lai Châu 8 15/02/2022
9 202/KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 7 15/02/2022
10 202/KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 15/02/2022
11 205/SGTVT-VP V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ và các quy định về văn hóa công vụ 5 15/02/2022
12 196/SGTVT-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 5 14/02/2022
13 189/KH-SGTVT Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 6 11/02/2022
14 187/KH-SGTVT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 của Sở Giao thông vận tải 8 10/02/2022
15 169/KH-SGTVT Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 2 09/02/2022

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 27/7/2022)

Giấy phép thi công công trình: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 (hay đường Pắc Ma - Nậm Là), huyện Mường Tè

CHẤP THUẬN: Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công hạng mục: Xử lý hang Caster tại Km36+200/QL.4D thuộc công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai,BĐGT bước 1 trên QL.4D (Km16-Km88), QL.32 (Km335-Km297), QL.279 (Km167-Km202, QL.279D

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe ; về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km320 - Km330, QL.4H, tỉnh Lai Châu

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km297 - Km310, QL.4H, tỉnh Lai Châu

Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km279 - Km283+500, QL.4H, tỉnh Lai Châu

Thông báo lịch sát hạch tháng 06/2022

CHẤP THUẬN: Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km200 - Km215, QL.4H, tỉnh Lai Châu

Chấp thuận Phương án ĐBATGT gói thầu XL-08, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Gia hạn cấp phép thi công công trình: Tuyến đập đầu mối trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng cầu Nậm Lằn tại Km06+173,73 trên đường Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Có giá trị đến ngày 18/6/2022)

GIẤY PHÉP THI CÔNG Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 4D khu vực thôn Thống Nhất thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ (lý trình Km4+415 - Km6+655 QL4D).

CHẤP THUẬN: Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, gia cố hệ thống thoát nước đoạn Km17-Km20 (đường Pắc Ma - Thu Lũm) Đơn vị soạn thảo: PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

10169 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169