Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 691/SGTVT-VP Về việc hưởng ứng Cuộc thi "tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019" 2 08/07/2019
2 648/SGTVT-VP Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2019 11 25/06/2019
3 631/SGTVT-VP Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Trang TTĐT 9 21/06/2019
4 536/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số cải cách hành chính) năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 29/05/2019
5 482/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 10 23/05/2019
6 428/SGTVT-KCHT Tham gia ý kiến dự thảo Quy định về phân cấp quản lý đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 14/05/2019
7 123/QĐ-SGTVT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 5 10/05/2019
8 255/KH-SGTVT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở GTVT Lai Châu 13 29/03/2019
9 27/KH-SGTVT Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở GTVT năm 2019 32 14/01/2019
10 28/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2019 23 14/01/2019
11 1707/BC-SGTVT Báo cáo cải cách hành chính năm 2018 34 28/12/2018
12 1692/QĐ-SGTVT Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 36 27/12/2018
13 1614/QĐ-SGTVT Về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 12 17/12/2018
14 1557/TB-SGTVT Công bố công khai QUy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 72 07/12/2018
15 1529/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở GTVT Lai Châu 8 03/12/2018

Thông báo Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải khách Lai Châu - Quảng Ninh

Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến VTK cố định bằng xe ô tô Than Uyên - Bắc Ninh

Thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX các hạng tháng 7/2019

Thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ đảm bảo giao thông khắc phục các vị trí sạt lở do mưa lũ trên tuyến QL4H

Thông báo phân luông giao thông tạm thời phục vụ thi công khắc phục vị trị sạt lở do mưa bão Km10+200/ĐT128

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách Lai Châu - Than Uyên

Thông báo Lịch sát hạch cấp GPLX các hạng tháng 6/2019

Giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hà tầng giao thông đường bộ Km01+500 - Km02+965 tuyến đường Pắc Ma - Nậm Là

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải đường bộ năm 2019

Giấy phép thi công công trình trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đoạn Km308+196 đến Km302+620 QL4H

Thông báo lịch sát hạch cấp GPLX tháng 5/2019

Thông báo Lịch sát hạch tháng 4/2019

Thông báo lịch Sát hạch cấp GPLX các hạng tháng 3 năm 2019

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách Lai Châu - Nậm Mạ

3016 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169