Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 464/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km52+160 - Km52+920) 4 09/04/2020
2 465/TB-SGTVT Thông báo triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 07/01/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 8 09/04/2020
3 361/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu 1 07/04/2020
4 444/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km8+520-Km9+475; Km8+300), QL4D (Km3+350) 3 06/04/2020
5 443/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km70+516 - Km70+997) 1 06/04/2020
6 446/CT-SGTVT CHẤP THUẬN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỆN TRÊN ĐT129_ĐT130_ĐT135_ĐT136 4 06/04/2020
7 348/QĐ-SGTVT Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 1 03/04/2020
8 430/TB-SGTVT Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân Sở Giao thông vận tải Lai Châu 01/04/2020
9 424/GPTC-SGTVT Giấy Phép Thi Công: CPTC Mượn hành lang đoạn Km238+122 - Km238+871, Km239+126 - Km239+711 QL.4H 2 01/04/2020
10 416/KH-SGTVT Kế Hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì, cải thiện chỉ số cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020 5 31/03/2020
11 422/SGTVT-QLVT-PT&NL Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 12 31/03/2020
12 402/SGTVT-QLVT-PT&NL Công văn 402/SGTVT-QLVT-PT&NL về việc hạn chế hoạt động vận tải hành khách để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 18 29/03/2020
13 389/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km334+852 – Km335+418 và Km334+754 – Km334+590, Km334+270 – Km334+540) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 2 26/03/2020
14 390/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km337+530 - Km337+570), QL279 (Km169+616 - Km168+871) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 3 26/03/2020
15 313/SGTVT-QL-PT&NL Về việc giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật GTĐB 10 13/03/2020

Văn bản 604/SGTVT-QLVT,PT-NL Về Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách

Thông báo số 553/TB-SGTVT đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Quyết định về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chấp thuận phương án ĐBATGT QL.279, QL.32 và ĐT.136 dự án đường nối cao tốc

Quyết định 112/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán chi NSNN (lần 1)

Vv triển khai thực hiện văn bản số 763/UBND-VX ngày 16/04/2020 của UBND tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Chấp thuận XD công trình đập đầu mối Thủy điện Nậm Xe 2/ĐT.130

Giấy phép thi công xây dựng công trình đường điện trên QL12 (Km52+920 – Km53+690)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km52+160 - Km52+920)

Thông báo triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 07/01/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km70+516 - Km70+997)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL12 (Km8+520-Km9+475; Km8+300), QL4D (Km3+350)

Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên tuyến ĐT129_ĐT130_ĐT135_ĐT136

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân Sở Giao thông vận tải Lai Châu

127 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169