Xây dựng tuyến đường điện, cáp ngầm, cáp quang trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km15+050 ÷ Km15+166 trên Quốc lộ 100; Km85+184; Km85+372; Km85+806; Km86+321 trên Quốc lộ 12; Km35+240 ÷ Km35+250; Km38+730 ÷ Km39+470 và tại Km39+753 trên Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu.

GIẤY LƯU HÀNH XE QUÁ KHỔ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

GIẤY PHÉP THI CÔNG Công trình: Gói thầu số 05 (xây lắp đoạn Km0-Km4) Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn Shin - Mường So).

V/v xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác đoạn Km239+194 - Km239+577,41/QL.4H

Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp quý I năm 2021

Giấy phép thi công công trình: Xây dựng nút giao thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.279 tại Km169+773,2 (P) thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Gia hạn giấy phép thi công công trình: Sử dụng hành lang giao thông đoạn Km238+122 - Km238+871; Km239+126 - Km239+711/QL.4H để phục vụ thi công công trình thủy điện Nậm Củm 4, địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Thông báo lịch sát hạch tháng 4.2021

V/v cho phép hoạt động trở lại hoạt động vận chuyển hành khách Lai Châu đi Hải Dương

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021

GIẤY LƯU HÀNH XE QUÁ KHỔ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Trả lời Công ty TNHH MTV XD&TM Khánh Hưng về việc đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ, phục vụ việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công ( Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu)

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông công trình: XD nút giao thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.279 tại Km169+773,2 (P) thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

1531 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169