Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 441/QĐ-SGTVT Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải Lai Châu 173 27/04/2018
2 311/KH-SGTVT Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu, thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 40 29/03/2018
3 37/TB-SGTVT Thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 12/01/2018
4 1530/QĐ-UBND QĐ Ban hành mã định danh các cơ quan, tổ chức, đợ vị thuộc, trực thuộc HĐND, UBND tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lai Châu 1 24/11/2017
5 868/QĐ-SGTVT Thành lập đoàn kiểm tra Cải cách hành chính 44 05/07/2017
6 738/CTHĐ-SGTVT Chương trình hành động xây dựng môi trường cơ quan Sở GTVT không thuốc lá 67 07/06/2017
7 689/QĐ-SGTVT Ban hành quy chế thi đua khen thưởng Sở Giao thông vận tải Lai Châu 57 01/06/2017
8 993/KH-UBND Triển khai Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh 10 01/06/2017
9 684/KH-GTVT Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2020 48 31/05/2017
10 14/QĐ-ĐU Quyết định ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng ủy Sở Giao thông vận tải 29 15/04/2017
11 08/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 50 12/04/2017
12 227/QĐ-UBND Về việc thành lập và đổi tên các tổ chức thuộc Sở Giao thông vận tải Lai Châu 76 23/03/2017
13 37/TB-SGTVT Thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính 8
14 37/TB-SGTVT Thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính 1
15 37/TB-SGTVT Thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính 11

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng vi rút Covid-19 gây ra

V/v Đề nghị Sở GTVT Nghệ An cho ý kiến bổ sung Danh mục tuyến VTHK cố định liên tỉnh (Lai Châu- Phía Bắc Vinh)

Về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Vv phối hợp dăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh

Vv phối hợp dăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh ( Công ty TNHH MTV Thế ANh Lai Châu)

Phát động thi đua trong ngành Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 2021

Thông báo về việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu.

TB Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Quý IV năm 2020, triển khai nhiẹm vụ trọng tâm Quý I/2021

VB trả lời HTX xây dựng Quyết Tâm về việc đề nghị cấp phép thi công CHXD tại bản Chiềng Ban 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên lý trình Km170+720 (P), QL279

GPTC CT xây dựng tuyến cáp quang trên QL4H (Km216+080 - Km273+160)

Thống nhất biểu đồ xe chạy trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô

V/v bổ sung hồ sơ công chức, viên chức, người lao động năm 2020

Thông báo về lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

CTphương án đảm bảo giao thông khi thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến, đoạn từ Km262 – Km279 trên QL.4H, tỉnh Lai Châu

1044 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169