Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 416/KH-SGTVT Kế Hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì, cải thiện chỉ số cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020 7 31/03/2020
2 422/SGTVT-QLVT-PT&NL Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 15 31/03/2020
3 402/SGTVT-QLVT-PT&NL Công văn 402/SGTVT-QLVT-PT&NL về việc hạn chế hoạt động vận tải hành khách để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 25 29/03/2020
4 389/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km334+852 – Km335+418 và Km334+754 – Km334+590, Km334+270 – Km334+540) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 18 26/03/2020
5 390/CT-SGTVT Chấp thuận xây dựng tuyến đường điện trên QL32 (Km337+530 - Km337+570), QL279 (Km169+616 - Km168+871) huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 4 26/03/2020
6 313/SGTVT-QL-PT&NL Về việc giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật GTĐB 12 13/03/2020
7 317/KH-SGTVT Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 8 13/03/2020
8 68/QĐ-SGTVT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai Sở Giao thông vận tải Lai Châu 5 12/03/2020
9 226/KH-SGTVT Kế Hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 9 28/02/2020
10 177/KH-SGTVT Kế Hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở Giao thông vận tải năm 2020 40 21/02/2020
11 178/KH-SGTVT Kế Hoạch thực hiện chỉ thị số 05-TC/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 1 21/02/2020
12 68/KH-SGTVT Kế Hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2020 20 17/01/2020
13 501/QĐ-SGTVT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020 31/12/2019
14 395/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 46 18/11/2019
15 392/QĐ-SGTVT Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 50 15/11/2019

QĐ công bố biểu đồ chạy các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu Quý IV năm 2021

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Tiếp tục thực hiện lắp đặt camera trên xe theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo của Sở GTVT Lai Châu

TB Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Thông báo lịch sát hạch tháng 10.2021

TB Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Hượp tác xã vận tải Đồng Tâm)

Giấy phép thi công Công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống tuyến ống dịch vụ năm 2021, huyện Phong Thổ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ QL.12, lý trình: Km20+880÷ Km21+420, địa phận huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Triển khai phần mềm quản lý, khai báo di chuyển nội địa của lái xe, người đi cùng xe ô tô vận tải hàng hóa

Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021

Giấy phép thi công hạng mục công trình: Đập phụ dự án thủy điện Mường Kim 3 phía hạ lưu cầu Nậm Bốn trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.279 tại Km166+575, địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

CHẤP THUẬN Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào cửa hàng xăng dầu với QL.279 tại Km167+720(T), địa phận bản Chiềng Ban 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Giấy phép thi công Xây dựng đường hầm dẫn nước cắt qua đường bộ trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.279 tại Km167+954 và Km171+540, thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021

10067 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169