Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 482/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 21 23/05/2019
2 428/SGTVT-KCHT Tham gia ý kiến dự thảo Quy định về phân cấp quản lý đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 14/05/2019
3 123/QĐ-SGTVT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 14 10/05/2019
4 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 5 01/04/2019
5 255/KH-SGTVT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở GTVT Lai Châu 23 29/03/2019
6 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 7 01/02/2019
7 27/KH-SGTVT Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở GTVT năm 2019 33 14/01/2019
8 28/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2019 38 14/01/2019
9 1718/QĐ-SGTVT CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 1 31/12/2018
10 1707/BC-SGTVT Báo cáo cải cách hành chính năm 2018 41 28/12/2018
11 1692/QĐ-SGTVT Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 42 27/12/2018
12 1614/QĐ-SGTVT Về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 16 17/12/2018
13 1557/TB-SGTVT Công bố công khai QUy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 73 07/12/2018
14 1529/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở GTVT Lai Châu 18 03/12/2018
15 1503/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu 11 30/11/2018

Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên

GPTC Công trình: Sửa chữa tuyến đường điện chiếu sáng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km24+098 ÷ Km25+790 trên QL.12, tỉnh Lai Châu

GIẤY PHÉP THI CÔNG Công trình: Sửa chữa tuyến đường điện chiếu sáng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km18+192 ÷ Km19+059 trên QL.12, tỉnh Lai Châu.

Tiếp tục triển khai khai báo y tế trên phần mềm truy vết

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến Km0 – Km32, ĐT.127

Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng, gia cố bậc lên xuống kiểm tra cầu trên các tuyến QL.4D, QL.32, QL.279, QL.279D, QL.4H, QL.12 và QL.100, tỉnh Lai Châu

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc Sở Giao thông vận tải

Phương án ứng phó khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến Km92-Km108+200, ĐT.127

Tổ chức hoạt động vận tải đi và đến tỉnh Hải Dương

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình đoạn Km237-Km249+500, QL.4H, tỉnh Lai Châu

Thông báo về tạm dừng sát hạch và chỉ đạo công tác đào tạo để phòng chống lây lan của dịch Covid-19

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa cấp bách sạt lở taluy dương đá rơi nguy hiểm đoạn từ Km89 – Km89+900/QL.12, tỉnh Lai Châu

Tạm dừng hoạt động CVHK đi và đến tỉnh Bắc Ninh

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

1515 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169