Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 899-KH-UBND Triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1 09/04/2021
2 376KH-SGTVT Kế Hoạch Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 1 17/03/2021
3 347/BC-SGTVT Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021 33 12/03/2021
4 335/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 18 11/03/2021
5 260/SGTVT-VP V/v gửi báo cáo cải cách hành chính định kỳ 2 25/02/2021
6 185/KH-SGTVT Kế Hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT Lai Châu năm 2021 2 05/02/2021
7 08/QĐ-BQL Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 16 06/01/2021
8 11/QĐ-SGTVT Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu 29 05/01/2021
9 10/QĐ-SGTVT Quyết Định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 8 05/01/2021
10 1366/QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu, chi quản lý dự án năm 2020 6 28/12/2020
11 524/QĐ-SGTVT V/v thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 11 23/12/2020
12 2030/SGTVT-VP V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 6 21/12/2020
13 1966/SGTVT-QLVT Vv tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 8 08/12/2020
14 06/2020/TT-BNV THÔNG TƯ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 2 02/12/2020
15 138/2020/NĐ-CP Nghị Định 138/2020NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 5 27/11/2020

Thông báo lịch sát hạch tháng 4.2021

V/v cho phép hoạt động trở lại hoạt động vận chuyển hành khách Lai Châu đi Hải Dương

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021

GIẤY LƯU HÀNH XE QUÁ KHỔ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Trả lời Công ty TNHH MTV XD&TM Khánh Hưng về việc đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công ( Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu)

Chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông công trình: XD nút giao thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.279 tại Km169+773,2 (P) thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

V/v thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến Than Uyên - Bắc Giang

CHẤP THUẬN xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường dây điện 0,4kV trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km25+418 ÷ Km26+045 trên ĐT.130 và Km15+090 ÷ Km16+108 trên tuyến đường

CHẤP THUẬN Xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện, cáp ngầm, cáp quang trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km15+50 ÷ Km15+166 trên Quốc lộ 100; Km85+184; Km85+372; Km85+806; Km86+321 trên Quốc lộ 12; Km35+240 ÷ Km35+250; Km38+730 ÷ Km39+470 và tại Km39+753 trên Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu.

CHẤP THUẬN Xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ lý trình: Km50+581 ÷ Km50+809 và từ Km50+854 ÷ Km50+937 trên Quốc lộ 4D; Km20+457 ÷ Km20+519; Km0+980; Km01+095 trên Quốc lộ 279D; và tại Km191+880 trên Quốc lộ 279, tỉnh Lai Châu.

Vv cho phép hoạt động trở lại hoạt động vận chuyển hành khách Lai Châu đi Quảng Ninh

Vv thống nhất bố xung lưu lượng tuyến TP Lai Châu đi bến xe Phía Bắc TP Vinh

báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô

thống nhất bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Lai Châu - Bắc Giang. Mạnh Tường

1082 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169