Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02/2021/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 8 07/07/2021
2 03/2021/TT-BNV THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 1 29/06/2021
3 63/NQ-CP Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 1 29/06/2021
4 216/QĐ-SGTVT Quyết định bãi bỏ Quyết định số 849/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2017 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải và nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý 8 17/06/2021
5 102/QĐ-SGTVT Quyết đinh ban hành nội quy tiếp công dân tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 3 16/06/2021
6 106/QĐ-SGTVT Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 2 16/06/2021
7 688/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án:"Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng 2025 2 11/06/2021
8 609/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 11 28/05/2021
9 602/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 1 26/05/2021
10 583/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh Lai Châu 22 24/05/2021
11 548/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 6 17/05/2021
12 188/QĐ-SGTVT Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc Sở Giao thông vận tải 23 11/05/2021
13 703/PA-SGTVT Phương án ứng phó khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh 35 11/05/2021
14 376/QĐ-SGTVT Công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 5 04/05/2021
15 421/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bị thay thế; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 3 16/04/2021

Về việc Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận chuyển hàng hóa

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode

Công điện khẩn VV cắm biển báo hướng dẫn tổ chức giao thông phân luồng từ xa tránh TP Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19

Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi các tỉnh, thành phố

Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi tỉnh Sơn La và ngược lại

VV Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi TP Hà Nội và ngược lại

Vv tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách đi các tỉnh Sơn La, Lào Cai và ngược lại

Vv cấp thẻ nhận diện cho phương tiện vận chuỷen hàng hóa, công nhân, chuyên gia lưu thông trên "Luồng xanh"

Vv tiếp tục cho phép tổ chức sát hạch lái xe trong tình hình dịch Covid-19

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa

V/v Triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến ngày 02/7/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Văn bản số 1943/UBND-VX ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách

GPTC công trình: Xây dựng nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào cửa hàng xăng dầu số 1 bản Nà Hẻ với QL.4H tại Km286+367,5(T), địa phận xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

tuyên truyền, phổ biến Phương án số 283/PA-BCD ngày 29/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai

1189 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169