Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1546/BC-SGTVT Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021 15/09/2021
2 1515-KH-SGTVT Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2021 10/09/2021
3 1514/SGTVT-VP V/v: đẩy mạnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 1 10/09/2021
4 1452KH-SGTVT Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 3 01/09/2021
5 289/QĐ-SGTVT Công khai dự toán chi ngân sách địa phương giao bổ sung năm 2021 4 25/08/2021
6 02/2021/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 15 07/07/2021
7 03/2021/TT-BNV THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 4 29/06/2021
8 63/NQ-CP Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 2 29/06/2021
9 216/QĐ-SGTVT Quyết định bãi bỏ Quyết định số 849/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2017 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải và nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý 12 17/06/2021
10 102/QĐ-SGTVT Quyết đinh ban hành nội quy tiếp công dân tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu 7 16/06/2021
11 106/QĐ-SGTVT Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 3 16/06/2021
12 688/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án:"Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng 2025 11 11/06/2021
13 609/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 12 28/05/2021
14 602/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 3 26/05/2021
15 583/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh Lai Châu 53 24/05/2021

Giấy phép thi công hạng mục công trình: Đập phụ dự án thủy điện Mường Kim 3 phía hạ lưu cầu Nậm Bốn trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.279 tại Km166+575, địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

CHẤP THUẬN Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao thông đường nhánh đấu nối ra, vào cửa hàng xăng dầu với QL.279 tại Km167+720(T), địa phận bản Chiềng Ban 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Giấy phép thi công Xây dựng đường hầm dẫn nước cắt qua đường bộ trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.279 tại Km167+954 và Km171+540, thuộc Dự án thủy điện Mường Kim 3, địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2021

V/v: đẩy mạnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Vv thông tin phương tiện đăng ký, kê khai thông tin cấp giấy nhận diện phương tiện

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Thông báo lịch sát hạch tháng 9 năm 2021

CHẤP THUẬN Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công gói thầu xây dựng công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông khu vực chân đèo Ô Quý Hồ đoạn Km68+400 - Km68+800/QL.4D, tỉnh Lai Châu.

Giấy lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Thống nhất kiểm soát phương tiện VCHH tại cá Chốt kiểm soát dịch

Về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19 thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Thay đổi địa chỉ truy cập kê khai cấp Giấy nhận diện phương tiện

940 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169