Trang chủ Vận tải - KCHT Đường bộ

BIỂU ĐỒ CHẠY XE TUYẾN NỘI TỈNH NĂM 2016 TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :30/04/2016 4:54:21 CH)

(Theo quy định tại phụ lục số 1a Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ GTVT)

Tải phụ lục tại đây

Tin liên quan

Giấy phép thi công đoạn Km35+340-Km37+00/ĐT129(06/06/2017 8:58:42 SA)

Giấy phép thi công đoạn Km351+500 - Km378+300/QL32(06/06/2017 9:01:59 SA)

Giấy phép thi công đoạn tuyến Km02+800 - Km29+150/ĐT127(06/06/2017 9:04:19 SA)

BIỂU ĐỒ CHẠY XE TUYẾN NỘI TỈNH NĂM 2016 TỈNH LAI CHÂU(30/04/2016 4:51:57 CH)

BIỂU ĐỒ CHẠY XE TUYẾN LIÊN TỈNH NĂM 2016 TỈNH LAI CHÂU(30/04/2016 3:06:23 CH)

79 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...