Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1136/SGTVT-KCHT lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, ban hành tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 13 03/10/2018
2 01/KH-ĐKT Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 10 17/07/2018
3 719/BC-SGTVT Báo cáo tình hình thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công khắc phục sự cố sạt lở tại Km46+700 QL12, tỉnh Lai Châu 25 27/06/2018
4 709/BC-SGTVT Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31 26/06/2018
5 705/BC-SGTVT Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến đường trung ương và địa phương do Sở Giao thông vận tải Lai Châu quản lý 16 25/06/2018
6 708/BC-SGTVT Báo cáo nhanh (lần 2) cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến đường trung ương và địa phương do Sở Giao thông vận tải Lai Châu quản lý 9 25/06/2018
7 669/QĐ-SGTVT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải Lai Châu năm 2018 20 13/06/2018
8 632/SGTVT-VP Chấn chỉnh việc thực hiện công tác CCHC nhà nước 23 06/06/2018
9 569/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT năm 2018 10 29/05/2018
10 578/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 6 29/05/2018
11 441/QĐ-SGTVT Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải Lai Châu 17 27/04/2018
12 311/KH-SGTVT Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu, thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 28 29/03/2018
13 868/QĐ-SGTVT Thành lập đoàn kiểm tra Cải cách hành chính 39 05/07/2017
14 738/CTHĐ-SGTVT Chương trình hành động xây dựng môi trường cơ quan Sở GTVT không thuốc lá 58 07/06/2017
15 689/QĐ-SGTVT Ban hành quy chế thi đua khen thưởng Sở Giao thông vận tải Lai Châu 41 01/06/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...