Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô Lai Châu - Ma Lù Thàng

Quyết định về việc huỷ Giấy phép lái xe và cơ sở dữ liệu quản lý

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách Lào Cai - Lai Châu

Thông báo đăng ký thành công tuyến vận tải hành khách Lai Châu - Sơn La

Công văn gửi các đơn vị vận tải khách bằng ôtô V/v: Chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách bằng xe ôtô

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải Mường Tè - Ka Lăng

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX 6 tháng cuối năm 2017 (thay cho Kế hoạch số 642/KH-SGTVT ngày 23/5/2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo, sát hạch cấp GPLX các hạng 6 tháng cuối năm 2017

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK Lai Châu - Sơn La

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến VTHK Lào Cai - Lai Châu

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK Điện Biên - Lai Châu

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK Sìn Hồ - Lào Cai

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến Lai Châu - Tiền Hải (Thái Bình)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác thành công tuyến Sìn Hồ - Lào Cai

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến Lào Cai - Lai Châu

103 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...