Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách Lai Châu - Nậm Mạ

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách Than Uyên - Sơn La

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến Lai Châu - Điện Biên

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến Điện Biên - Lai Châu

Thông báo lịch Sát hạch cấp GPLX các hạng tháng 12/2018

Giấy phép thi công tuyến cáp quang truyền dẫn cho trạm BTS Km0+00 - Km19+00 đường Noong Hẻo - Nậm Mạ

THông báo lịch sát hạch cấp GPLX tháng 10/2018

Giấy phép thi công công trình tuyến truyền dẫn cho trạm BTS Km06+00-Km20+690 đường Pắc Ma - Ka Lăng

Giấy phép thi công công trình khắc phục đường dây cáp quang quân sự QL4H địa phận Nậm Nhùn, Mường Tè, Lai Châu

Giấy phép thi công công trình tuyến truyền dẫn cho trạm BTS: Km20+690-Km41+00 đường Ka Lăng - Thu Lũm huyện Mường Tè

Giấy phép thi công Công trình tuyến cáp quang đường trục VNPT Lai Châu ... trên tuyến ĐT.136 (Km0 - Km25, địa phận TP lai Châu và huyện Tam Đường

THông báo tiếp nhận Hồ Sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK Móng Cái - Than Uyên

THống nhất điều chỉnh giờ xuất bến tuyến VTHK Nậm Nhùn - Sơn La

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến tuyến VTHK Than Uyên - Gia Lâm

319 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...